Onze klanten

Onze belofte aan onze klanten

Onze klanten

De Output Academy wordt door haar klanten herkend en erkend als dé expert op het gebied van output. Voor onze klanten zijn wij een betrouwbare partner met bevlogen adviseurs. Klanten verwijzen daarom ook vaak door naar de Output Academy.

Wij werken graag voor klanten die zoekend zijn naar antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe sturen wij onze mensen aan binnen de context van het nieuwe werken?
  • Hoe stimuleren wij de autonomie van teams en medewerkers zonder dat dit ten kostte gaat van de resultaten?
  • Hoe haal je het beste uit je medewerkers?
  • Hoe zorgen wij voor consistentie in het management bij het aansturen van resultaatverantwoordelijke teams?
  • Hoe verbeteren wij het contact met de klant?

Outputsturing is geen managementhype. Het betekent een ommezwaai qua bedrijfsvoering. Ons uitgangspunt is dat deze verandering van binnenuit komt zonder trucjes of zoethoudertjes. Zodoende, richt de begeleiding van de Output Academy zich op het creëren van interne kennis en kunde: bevlogen managers en medewerkers.

Onze belofte aan onze klanten

Klanten van de Output Academy kunnen er op vertrouwen dat zij niet afhankelijk worden van onze adviseurs. Onze opleidingsactiviteiten richten zich op het opbouwen van expertise die overdraagbaar is. Een traject wordt niet gestart zonder heldere resultaatafspraken.

Op basis van de eerste interventie (training) zijn de Output Academy adviseurs in staat om de klant zodanig van feedback te voorzien zodat zij er klaar voor is om de gewenste verandering te realiseren.

Case studies

Een selectie van klanten waarvoor de Output Academy werkt.

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost

De Output Academy heeft de Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuidoost ondersteund in het implementeren van outputsturing. Outputsturing is op team niveau geïntroduceerd met als doel om de werkwijzen van de verschillende afdelingen beter aan te passen aan de behoefte van de burger. Daarnaast stimuleerde het project de autonomie van de verschillende uitvoerende afdelingen, bijvoorbeeld groenbeheer en stadsonderhoud.

Outputsturing Amsterdam Zuidoost

De ING Bank

Al enkele jaren verzorgt de Output Academy trainingen over outputsturing voor de ING Bank. Meer dan 3000 bankmedewerkers zijn in contact gekomen met outputsturing. Sinds drie jaar heeft de ING ook enkele interne outputmasters. Deze outputmasters ondersteunen de bank met advies en training over outputsturing.

De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

In de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) wordt er sinds anderhalf jaar geëxperimenteerd met outputsturing. Verschillende trainingen zijn gegeven. Ook zijn er interne masters opgeleid. Het doel van de implementatie van outputsturing is om het plaatsonafhankelijk verbinden werken, ook wel het nieuwe werken genoemd, te bevorderen. De VRBZO is momenteel bezig ook haar beoordelingscyclus te vernieuwen. Hier wordt ook nadrukkelijk aandacht gegeven aan outputsturing.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Sinds juli 2015 ondersteunt de Output Academy de SVB in het realiseren van resultaatverantwoordelijke teams. Als onderdeel van het Sturing-in-Balans programma wordt outputsturing in de organisatie geïntroduceerd. Sinds november 2016 heeft de SVB een groep van outputmasters die de organisatie ondersteunen in het toepassen van outputsturing.

Bij de SVB hebben we Outputsturing omarmd om twee redenen. Ten eerste is het trechtermodel een praktisch hulpmiddel om een principiële scheiding tussen het ‘wat’ van het management en het ‘hoe’ van resultaatverantwoordelijke teams invulling te geven. Ten tweede helpt het om een duidelijker gesprek over en focus op resultaten te hebben. De Output Academy heeft hierbij geholpen door twee lokale managementteams te trainen en door een tiental collega’s van verschillende directies tot outputmaster op te leiden. De lokale managementteams zijn geholpen bij de toepassing van outputsturing in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld door het maken van jaarplan. De outputmasters zijn opgeleid tot interne trainers en adviseurs. Zij verspreiden het gedachtengoed van outputsturing door de organisatie en trainen op hun beurt staf- en managementcollega’s. 

Als deelnemer aan het mastertraject ben ik samen met mijn collega’s drie dagen flink aan de slag geweest met de theorie en hebben we een (voorzichtige) vertaling naar de eigen praktijk gemaakt. In de periode erna ben ik met presentaties en workshops aan de slag geweest. Hierbij is nu en dan een trainer van de Academy aangeschoven. Om mij feedback te geven en uiteindelijk te beoordelen. De verschillende vormen van begeleiding en de scherpe feedback die de trainers na observatie geven, heb ik als zeer waardevol ervaren.”
Jacco Walters – SVB project manager Sturing in Balans 
Top