Breinleren, de basis van onze trainingen

  Breinleren is de vertaling van inzichten uit de neurowetenschap naar leren en ontwikkelen. Het is een methodiek voor het ontwerpen en uitvoeren van leerinterventies, waarbij de werking van de hersenen als uitgangspunt wordt genomen. Wij gebruiken de negen aspecten om onze trainingen, inspiratie- en intervisiesessies te ontwikkelen.

  Outputsturing zorgt ervoor dat managers en medewerkers zodanig samen kunnen werken dat de doelen worden behaald. Managers krijgen meer tijd voor hun kerntaken terwijl medewerkers meer vrijheid en creativiteit ervaren om zelf aan de slag te gaan met de oplossing. Dat gaat niet vanzelf en vraagt om leren, oefenen en trainen. Alle interventies gebaseerd op breinleren.

  1. Creëer een veilig leerklimaat

  We staan pas open voor leren als er een basisveiligheid is. Daarom willen deelnemers weten wie er in de groep zit, wat de bedoeling is en wat dit voor ze betekent in hun eigen werkcontext. Daarnaast is het van belang dat er zowel in de training als op de werkvloer de mogelijkheid is om te oefenen, fouten te maken, maar ook om successen te vieren. Het geven van ontwikkelingsgerichte feedback is daarbij essentieel.

  1. Focus op de gewenste uitkomst

  Het hebben van een focus op en visualiseren van de gewenste uitkomsten helpen bij het leren. Dit geldt voor zowel het hele verandertraject als voor onderdelen binnen een training. Het opstellen van (persoonlijke) leerdoelen zorgt voor focus op dat wat je wilt bereiken. Door de leerdoelen verifieerbaar te maken kun je achteraf checken of je ze behaald hebt.

  1. Geef aandacht aan de toepassingscontext

  Wat we leren, onthouden we vooral in de context waarin we het geleerd hebben. Dat betekent dat je niet alleen de leerstof tot je neemt, maar ook onthoudt met welke mensen je op dat moment bent en in welke ruimte. Wanneer deelnemers iets leren op hun werkplek onthouden ze beter wat ze ‘daar’ anders moeten doen en is de toepassing van het geleerde makkelijker. Tijdens een training is het belangrijk dat werkvormen betekenis hebben voor de toepassing op het eigen werk en dat ze afwisselend zijn.

  1. Bouw voort op bestaande kennis

  Wanneer bestaande kennis is geactiveerd, zijn er meer associaties en oude ervaringen om nieuwe ervaringen aan te verbinden. Hierdoor komt nieuwe kennis gemakkelijker in het lange termijngeheugen.

  1. Herhaal

  Het duurt ongeveer veertig dagen voordat er een nieuw neuraal netwerk in ons brein is aangelegd. Het regelmatig en op verschillende manieren herhalen van de kernboodschap binnen de training is dus belangrijk.  Maar vooral ook in de periode daarna, wanneer de deelnemers het nieuwe gedrag inoefenen.

  1. Spreek de zintuigen aan

  Elk zintuig correspondeert met een hersengebied. Hoe meer zintuigen we gebruiken bij het aanbieden van de leerstof, hoe meer kapstokken er ontstaan en hoe meer we onthouden. Het is daarom belangrijk om deelnemers niet alleen te laten luisteren of kijken maar ook zelf te laten schrijven, bewegen en doen. Je gebruikt dan extra zintuigen waardoor leerstof beter beklijft.

  1. Koppel emoties aan het leerproces

  We leren beter als we ons blij voelen. In trainingen hebben humor en het geven van gerichte complimenten een positief effect op leren. Emoties spreek je makkelijker aan met beelden dan met taal. Het gebruik van visualisaties is dus belangrijk. Doordat emoties zich in een ‘oud’ deel van ons brein bevinden, kunnen zowel trainer als deelnemers ze niet negeren. ‘Emoties komen van rechts’ en verdienen dus aandacht.

  1. Creëer betekenis

  Het brein vindt het prettig om zelf informatie te ordenen en betekenisvolle patronen te maken en te ontdekken. Wanneer deelnemers zelf betekenis geven aan leerstof, maken ze neurale netwerken uitgebreider en sterker, vooral onder invloed van dopamine. Zelf doen helpt dus om informatie te verwerken, zoals oefenen, tekenen, schrijven, een rollenspel of een discussie. Metaforen helpen om de soms complexe stof in de praktijk toe te passen, omdat ze ons onderbewuste activeren.

  1. Leer samen

  Het brein wil orde scheppen in de chaos door zelf informatie te ordenen en patronen te ontdekken. Dit actieve leren gaat het best als je samen op verschillende manieren met informatie aan de slag gaat. Er komt dan dopamine vrij, wat zorgt voor sterkere en meer uitgebreide verbindingen. Door samen te leren word je gevoed door reacties en ideeën van anderen. Door van en met elkaar te leren in de training, is het makkelijker om het geleerde in de context van de organisatie toe te passen.

  Meer weten?

  Bel in Belgie (+32)28990422 of in Nederland (+31)103400358 of stuur een e-mail aan info@outputacademy.com of volg ons op LinkedIn!

  Top