Veelgestelde vragen

  FAQ

  Veelgestelde vragen

  FAQ

  by Marjolein Gernier - van Westen

  Hoe gaan jullie te werk in een organisatie?

  Wij hechten veel belang aan persoonlijk contact. Tijdens een eerste kennismaking kijken wij graag samen met u naar de doelstellingen die u wilt bereiken met een training outputsturing.
  Vervolgens is het mogelijk om te kijken welke trainingsoplossingen geschikt zijn voor uw opleidingsvraagstuk. Dit doen wij op basis van heldere afspraken met duidelijke criteria.

  Waarom is het model zo eenvoudig ?

  Vertrouwen en loslaten zijn twee wederkerende thema’s van outputsturing. Er wordt veel van managers gevraagd in dat opzicht. Van “ik denk, jij voert uit” naar “dit is het probleem en jij mag op basis van deze kaders zelf de oplossing vinden”.

  Het sturen op output brengt een ware verandering van de mindset tot stand. Dit zorgt ervoor dat bestaande gedragspatronen als het gaat over de relatie tussen opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap worden doorbroken. Outputsturing zorgt als het ware voor een herijking van de samenwerking tussen manager en medewerker.

  Het doorbreken van oude gedragspatronen vraagt tijd en aandacht. Dit is een van de belangrijkste reden waarom de toepassing van outputsturing soms lastig is.

  Hoe verhoudt zich dit met andere projectmanagement methodieken , zoals lean of Agile?

  Outputsturing richt zich primair op het duiden van het “waarom”. Het in staat stellen van teams en medewerkers tot het vinden van goede oplossingen op basis van:
  1. een heldere probleemanalyse
  2. het definiëren van verifieerbare doelstellingen
  3. het vaststellen van de criteria cq. de randvoorwaarden waaraan oplossingen moeten voldoen
  Vervolgens kun je op basis van verschillende projectmanagement methoden werken aan de oplossing. Zodoende kunnen wij met stelligheid zeggen dat outputsturing complementair is aan methodes zoals Agile en Lean.
  Top