Meer vrijheid én meer creativiteit

Outputsturing

Outputsturing

Outputsturing is een manier van leidinggeven en samenwerken waarbij het behalen van verifieerbare resultaten op basis van vertrouwen en eigenaarschap dient als uitgangspunt.Na een keynote lezing zullen wij op basis van onze bevindingen een rapportage opstellen. U krijgt een zodanig advies dat u direct ziet welke meerwaarde outputsturing voor uw organisatie kan hebben. Deze rapportage zullen wij, indien gewenst, persoonlijk toelichten.

De voordelen van outputsturing

Creativiteit

Outputsturing garandeert resultaat.
Het garandeert creativiteit.
Met outputsturing koop je tijd.
Outputsturing zorgt voor waardering voor de werkgever.
De outputmanager krijgt goede oplossingen in plaats van ze zelf te moeten zoeken.

Vrijheid

Hiërarchie en controle zijn niet meer de primaire ingrediënten voor succes. Resultaat behalen met je organisatie gebeurt tegenwoordig meer dan ooit samen. De manier waarop je jouw organisatie en medewerkers leidt, beïnvloedt de werking en het resultaat van het bedrijf enorm.
Outputmanagement is een manier van resultaatgericht sturen waarbij verantwoordelijkheid zo laag mogelijk komt te liggen binnen de organisatie.

Oplossingen

Dit heeft als consequentie dat je je als manager anders moet opstellen.
In plaats van zelf oplossingen aandragen draait het om faciliteren, motiveren en koers bepalen.
Als manager ben je verantwoordelijk voor de doelstelling en de randvoorwaarden waaraan de oplossing moet voldoen.
Bij outputsturing is de medewerker zelf verantwoordelijk voor de oplossing.

De garantie van outputsturing

Wij garanderen u dat wanneer u stuurt op output u daadwerkelijk de resultaten bereikt die u beoogt. Outputsturing heeft een grote impact op uw organisatie. Managers krijgen meer tijd voor hun kerntaken terwijl medewerkers meer vrijheid en creativiteit ervaren om zelf aan de slag te gaan met de oplossing.

Dit komt het hele bedrijf ten goede. Outputsturing zorgt ervoor dat managers en medewerkers zodanig samen kunnen werken dat de doelen worden behaald. Natuurlijk vergt dit oefening maar daar helpt de Output Academy u graag bij.

Waarom outputsturing

De organisatie bereikt enkel wat zij beloont. Onderzoek toont aan dat organisaties over het algemeen input (inspanning, middel, activiteit) belonen, terwijl zij output (verifieerbaar resultaat) willen bereiken. Uit onze ervaring blijkt dat dit komt door a) onduidelijke taakstellingen;
b) overmatige fixatie op cijfers en kwantiteit;
c) wantrouwen (onbewust) tegenover medewerkers, en
d) het ontbreken van leiderschapskwaliteiten bij managers.

Dit zorgt ervoor dat de potentie van de organisatie niet volledig wordt gerealiseerd. De verantwoordelijkheid hoog in de organisatie blijft en haar professionals een beperkte mate van commitment afgeven. Centraal binnen de output methode staat de competentie van de professional. Het besef dat mensen willen werken en goede resultaten willen behalen. Echter, vaak weet men niet hoe. Outputsturing stelt bestuurders, managers en/of medewerkers in staat om resultaatgerichte

opdrachten en afspraken te formuleren met als uitgangspunt vertrouwen en eigenaarschap. Dit zorgt voor meer bewegingsruimte, een prettige werkomgeving en een kwaliteitscultuur waar de organisatie nieuwe hoogtes mee behaalt. Outputsturing is een geverifieerde stijl van werken en managen. Over de afgelopen 40 jaar zijn er verschillende boeken over geschreven door Filip Vandendriessche. De stijl wordt toegepast in zowel groot, als midden en klein bedrijf in verschillende landen.

Het belang van outputsturing

Bij outputsturing maken leidinggevenden, zelfsturende teams en individuele medewerkers, op grond van de bedrijfsvisie en in het belang van de klant, outputafspraken. Deze resultaatafspraken bieden de richting en de kaders die professionals op de werkvloer de ruimte geven om hun vakmanschap en oplossend vermogen te benutten. Bij outputsturing worden het gedrag en de resultaten beloond, die de organisatie wil bereiken. Het werken met de outputsturing triggert intrinsieke motivatie die bijdraagt aan duurzame verandering.

Analyse

Een analyse van uw organisatie is de basis om te bepalen welke interventie geschikt is om uw doelstellingen te behalen.

Interventie

Op basis van uw trainingsbehoefte en de analyse wordt er een passende training gegeven.

Rapportage

Na elke interventie krijgt u een rapportage om blijvend effect binnen uw organisatie te bewerkstelligen.

Top