Kom tot verifieerbare doelstellingen met behulp van de managementtrechter.

De Outputtrechter

De managementtrechter

Kom tot verifieerbare doelstellingen met behulp van de managementtrechter. Kom tot heldere afspraken als opdrachtgever en opdrachtnemer.

De managementtrechter, zie afbeelding, bestaat uit vier componenten:

  1. Probleem
  2. Doel
  3. Criteria
  4. Oplossing

Tussen criteria en oplossing ziet u een dikke streep. Dit is de scheidslijn tussen de verantwoordelijkheid van de manager en die van de medewerker. Een manager is verantwoordelijk voor het definiëren van het probleem, het doel en aan welke criteria een oplossing moet voldoen. Een medewerker is verantwoordelijk voor het aandragen van een oplossing die voldoet aan de criteria van de manager en het doel bereikt.

Toepassing

1. Definieer het probleem

Het begint met het in kaart brengen van het probleem. De uitdaging is om het probleem scherp te krijgen en goed te onderbouwen. Hierbij zijn facts en figures een must! Hoe scherper de probleemdefiniëring des te beter de oplossing.

2. Formuleer uw doel

Het doel is het omgekeerde probleem en heeft een toekomstige dimensie in zich. Zorg ervoor dat het doel kwalitatief verifieerbaar is. Een puur cijfermatige doelstelling is inputsturing.

3. Benoem uw criteria

Criteria geven de opdrachtnemer, de medewerker en/of het team, de handvatten waarmee zij kunnen toetsen of zij bezig zijn met het ontwikkelen en toepassen van de juiste oplossingen. Criteria maken het doel verifieerbaar. U kunt uw criteria vaak afleiden van uw painfacts. Maar let op! indien er een oplossing mogelijk is dan bent u bezig met inputsturing.

4. De oplossing

Het aandragen van goede oplossing is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer c.q. de medewerker en of het team. Hier verkrijg je creativiteit en vrijheid, mits je het eigenaarschap neemt over het realiseren van het gewenste resultaat.

Het komen tot verifieerbare doelstellingen en resultaatafspraken is een samenspel tussen manager en medewerker. Zorg ervoor dat er een constante dialoog over het probleem, het doel, de criteria en de daarvan afgeleide oplossingen.

Voorbeeld van de toepassing van de managementtrechter

Top