Outputsturing en Agile

Onze ervaringen omtrent de combinatie outputsturing en Agile.

Het vergelijken van Agile met Output is hetzelfde als het vergelijken van appels met peren. Output en Agile hebben namelijk ieder een ander vertrekpunt. Outputsturing gaat primair over de opdrachtnemer en opdrachtgever relatie en effectieve delegatie. Agile is een manier van werken waarbij het uitnutten van de kracht van het team centraal staat.

Outputsturen en Agile zijn uiterst complementair. Outputsturen definieert de verifieerbare stip aan de horizon, het gewenste resultaat. Agile geeft invulling aan het pad daar naartoe. Of nog simpeler: Output betreft het waarom en het waartoe, Agile zorgt voor het hoe.

Een aantal kenmerken uitgelicht:

Output                                                                                                                Agile

Leiderschaps- en managementmodel

“Hoe krijg ik medewerkers / teams zo ver om verifieerbare resultaten (output) te behalen?”

Manier van werken als team

“Hoe werken wij als team in korte behapbare cycli aan het behalen van (meer)waarde voor de klant”

Resultaat (de gewenste output) staat centraal.

Resultaat wordt vaag gedefinieerd en ontwikkelt zich in kleine stappen.

Waarden gedreven

(klant, organisatiebelang, eigenaarschap en aantoonbare toegevoegde medewerkers)

Waarden gedreven

(klant, team, individu, werkwijze en experimentatie)

De oplossing qua werkvormen of aanpak om tot verifieerbare resultaten te komen is aan de medewerker en/of het team.

Projectmanagement is iteratief van aard en ontwikkeling gedreven. Geeft handen en voeten aan zelfsturing.

Heldere communicatie en afspraken binnen het team of tussen manager en medewerker zijn essentieel om te kunnen delegeren.

Collaboratie als vertrekpunt: hoe dat tot stand komt is vanuit functionele rollen en activiteiten.

Komt voort uit de conflictmanagement hoek. Het model zorgt ervoor dat onnodige spanningen en conflicten kunnen worden vermeden in de relatie medewerker- leidinggevende.

Is ontwikkeld in de ICT-sector om het iteratieve proces van softwareontwikkeling zo behapbaar en kosteneffectief mogelijk te laten zijn. Uitgangspunt: gedreven, zeer specialistische medewerkers en teams.

 

 

Meerwaarde van Output om Agile te kunnen werken:

Outputsturing biedt een significante meerwaarde om de Agile manier van werken te bewerkstelligen.

  1. Maakt de stip aan de horizon verifieerbaar. Vooraf wordt duidelijk welk resultaat wordt verwacht en waar het team naartoe moet werken.
  2. Door het delegeren op basis van heldere probleemstellingen, doelen en verifieerbare criteria weten teams en individuen of ze met de juiste oplossingen bezig zijn. Dit zorgt erbij Agile teams voor dat ze doelgericht aan de slag kunnen.
  3. Praktisch handvat voor leidinggevenden om doelen met vertrouwen te kunnen delegeren. Binnen teams is het een uitstekend middel om heldere en duidelijke afspraken te maken om conflicten/spanningen te vermijden.
  4. Outputsturing is een situationeel model. Bij lage vormen van taakvolwassenheid creëert het Outputmodel meer duiding zonder dat de leidinggevende vervalt in de operationele taken (zelf bedenken en uitvoeren).
  5. De outputtrechter faciliteert communicatie binnen de teams. Het maakt het mogelijk om elkaar aan te spreken op de inhoud (het verrichte werk, de bijdrage aan oplossing) zonder dat het over de persoon gaat. Het dient als handvat om feedback mogelijk te maken.

Met de introductie van de Agile manier van werken binnen een grote Nederlandse bank zien wij dat de taligheid van outputsturing goed van pas komt voor deze manier van werken. Outputsturing biedt structuur en duiding waar nodig. De taligheid van het outputmodel zorgt voor eenduidigheid en herkenbaarheid. Het maakt het voor leidinggevenden mogelijk om te delegeren naar het juiste niveau en de professionaliteit van de medewerker en het team volledig uit te nutten zonder in de oplossing te vervallen.

Top