Wat Output Academy ons bijgebracht heeft

Aanbevelingen

Wat Output Academy ons bijgebracht heeft

Aanbevelingen

by Marjolein Gernier - van Westen
Sociale Verzekerings Bank - Output Academy

Sociale Verzekerings Bank

Jacco Walters

“Bij de SVB hebben we Outputsturing omarmd om twee redenen. Ten eerste is het trechtermodel een praktisch hulpmiddel om een principiële scheiding tussen het ‘wat’ van het management en het ‘hoe’ van resultaatverantwoordelijke teams invulling te geven. Ten tweede helpt het om een duidelijker gesprek over en focus op resultaten te hebben. De Output Academy heeft hierbij geholpen door twee lokale managementteams te trainen en door een tiental collega’s van verschillende directies tot outputmaster op te leiden. De lokale managementteams zijn geholpen bij de toepassing van outputsturing in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld door het maken van jaarplan. De outputmasters zijn opgeleid tot interne trainers en adviseurs. Zij verspreiden het gedachtengoed van outputsturing door de organisatie en trainen op hun beurt staf- en managementcollega’s.

Als deelnemer aan het mastertraject ben ik samen met mijn collega’s drie dagen flink aan de slag geweest met de theorie en hebben we een (voorzichtige) vertaling naar de eigen praktijk gemaakt. In de periode erna ben ik met presentaties en workshops aan de slag geweest. Hierbij is nu en dan een trainer van de Academy aangeschoven. Om mij feedback te geven en uiteindelijk te beoordelen. De verschillende vormen van begeleiding en de scherpe feedback die de trainers na observatie geven, heb ik als zeer waardevol ervaren.”

Jacco Walters – SVB project manager Sturing in Balans

ifbd - Output Academy

Marc Collier
Provinciegriffier Vlaams-Brabant

Beste Filip en Diederik,

Ik vond de opleiding heel boeiend en nuttig. Ik ben er alleszins al mee aan de slag gegaan (o.a. in de coaching van onze diensten mbt het formuleren van doelstellingen maar ook in de coaching van een aantal directeurs) en heb ook het boek al doorgenomen.

Wat de drie vragen betreft kan ik het volgende antwoorden :

1. Wat is me bijgebleven van de training :
– het trechtermodel en de conflictpiramide
– het veel scherper formuleren, meer outputgericht, van doelstellingen (er is hier nog wat werk aan de winkel in onze organisatie die erg inputgericht werkt nog)

2. Aanraden van de training
– ja, zeker
– vooral om het scherp krijgen van doelstellingen en verwachtingen, deze zijn veel te vaag en inputgericht geformuleerd, soms ook bewust omwille van politieke redenen (‘we houden het vaag dan kunnen we achteraf nog wel alle kanten uit’ = bewuste politieke strategie)

3. Meerwaarde voor onze organisatie
– het helderder krijgen van verwachtingen
– het maken van keuzes, (vraag : waar maken we echt het verschil en creëren we een maatschappelijke toegevoegde waarde als overheid)
– het creëren van een draagvlak en overeenstemming over wat ons bindt en waarvoor we samen gaan.

Ik hoop dat jullie met deze vragen verder kunnen. Nogmaals dank voor de boeiende dag.

Met vriendelijke groeten,
Marc Collier
Provinciegriffier Vlaams-Brabant

Top