Leidinggeven zonder bevelen en zonder cijfers

Onze missie: Systeemverandering en een ommezwaai in denken

Leidinggeven zonder bevelen en zonder cijfers

Onze missie: Systeemverandering en een ommezwaai in denken

by Marjolein Gernier - van Westen

Onze missie

Wij ondersteunen onze klanten in het toepassen van outputsturing, zodanig dat managers en medewerkers op basis van vertrouwen, creativiteit en eigenaarschap de gewenste resultaten overtreffen.

Kenmerken van een outputorganisatie

  • Waar voldoende vertrouwen is om elkaar ‘face to face’ aan te spreken op houding en gedrag.
  • Waar groei een gevolg is en geen doel.
  • Waarin iedere professional zijn toegevoegde waarde toetsbaar kan aantonen.
  • Waar cijfers dienen ter indicatie en niet als doel.
  • Waar de klant de baas is van de baas.
  • Waar leiding wordt gegeven zonder bevelen en cijfers.
  • Waar professionals elkaar beoordelen op kwalitatieve resultaatafspraken.
input-output

Een paradigmashift

De omslag van inputsturing naar outputsturing is een paradigmashift. Het begint met de bewustwording dat traditioneel management op basis van command & control niet meer werkt. De traditionele bedrijfsvoering levert niet de gewenste resultaten, zowel niet voor de klant als de interne klant; de medewerker. De medewerker wil eigenaarschap en zich volledig kunnen ontplooien. Daarbij is het heel belangrijk dat hij zich gewaardeerd voelt voor de output die hij realiseert.

Outputsturing wordt als middel gezien waarmee de organisatie een paradigmashift in sturing en werknemerschap kan realiseren. Een paradigmashift die gekenmerkt wordt door het sturen op kwalitatief verifieerbare resultaten op basis van vertrouwen en eigenaarschap.

Outputsturing – Onzichtbaar Leiderschap

De Output methode stelt managers in staat zodanig te sturen dat de juiste oplossingen worden aangedragen zonder conflict.

Top