Trainingen voor directies, teams en managers

Passende opleidingen over outputmanagement

De Output Academy verzorgt zowel open inschrijving alsook in-company opleidingen over outputmanagement.

Organiseer een keynote-lezing en inspireer uw collega’s en klanten. Keynote-lezingen over outputsturing worden gegeven door auteur Han Looten, Filip Grisard of één van onze andere sprekers.

Wilt u uw managers en medewerkers inspireren over outputsturing? Heeft u de intentie om een inspirerende en praktische sessie over outputmanagement te organiseren? Wij kunnen u helpen.

Wilt u uw managers in staat stellen om te sturen op output? Zoeken uw managers naar handvatten om effectief te kunnen delegeren? Wilt u meer managen vanuit het ‘waarom’ en minder vanuit het ‘hoe’?

Samen met uw team gedragen resultaten boeken op basis van outputsturing. Onze teamtrainingen zijn erop gericht dat het gehele team in staat is om op basis van outputsturing het team naar nieuwe hoogten te brengen.

Veel managers ervaren een praktische behoefte om na een training contact te onderhouden met gelijkgestemden. Voor deze groep “outputmanagers” organiseren wij intervisiesessies.

Wilt u samen met uw team komen tot aantoonbare resultaten? Zou u graag met uw team willen sparren over de strategische doelstellingen? Geef uw team net dat extra zetje om tot gedragen verifieerbare resultaatafspraken te komen.

Word output-expert en ondersteun uw organisatie bij de implementatie van outputsturing. Output experts zijn specifiek getrainde medewerkers en managers die door hun perfecte beheersing van de output beantwoorden aan de vragen en behoeften van de organisatie op het gebied van output.

In-company of een Open Inschrijving training?

In 2018 organiseert de Output Academy verschillende open inschrijving trainingen voor managers. De data voor deze trainingen worden via deze website bekend gemaakt.

Indien u een in-company training wilt organiseren neem dan contact met ons op.

Top