Kennismaken met outputsturing

Inspiratiesessies

Wilt u uw mensen inspireren en fijner samen laten werken?

Een inspiratiesessie dient als een eerste kennismaking met outputsturing. Het beoogd enthousiasme over outputsturing te creëren onder de deelnemers.
Tijdens een inspiratiesessie gaan grotere groepen managers en medewerkers aan de slag met outputsturing. Samen wordt er kennisgemaakt met deze sturingsmethodiek waarbij de manager faciliteert en voor duiding zorgt en het aan de professional en het team is om geschikte oplossingen te vinden.

Doel

Een inspiratiesessie heeft twee doelstellingen:

 1. Grote groepen managers en medewerkers de meerwaarde van outputsturing laten ervaren.
 2. Outputsturing als sturingsmethodiek te introduceren in de organisatie.

Inhoud van een inspiratiesessie

Deze motiverende inspiratiesessie geeft de deelnemers inzicht in wat outputsturing inhoudt en wat dit betekent voor uw manier van werken. Tijdens een halve dag wordt er zowel aandacht besteed aan de theorie alsook aan de toepassing in de praktijk.

De volgende elementen komen naar voren:

 • theorie outputmanagement
 • meerwaarde van outputmanagement voor de organisatie en het team
 • outputmanagement binnen de context van het nieuwe werken en resultaatverantwoordelijke teams
 • het belang van resultaatafspraken
 • oefenen met de managementtrechter en het formuleren van motiverende doelstellingen

Een inspiratiesessie wordt altijd in samenspraak met onze klanten voorbereid.

Wat levert een inspiratiesessie op?

Na afloop van een inspiratiesessie:

 • hebben de deelnemers een gezamenlijk begrip over de meerwaarde van outputsturing voor hun dagelijkse praktijk
 • kunnen de deelnemers input van output onderscheiden
 • hebben de deelnemers geoefend met het formuleren van outputafspraken

Karakteristieken van een inspiratiesessie

 • Interactief: er wordt tijdens de inspiratiesessie afwisselend gewerkt met theorie en praktische oefeningen.
 • Geënt op de casuïstiek van de organisatie.
 • De deelnemers krijgen voorafgaand aan de inspiratiesessie een voorbereidende opdracht. De antwoorden worden tijdens de inspiratiesessie anoniem gebruikt.

De inspiratiesessie staat open voor heterogene groepen.

Een inspiratiesessie duurt vier uur.

Vanaf 15 personen. Afhankelijk van de grote van de groep worden er één of meerdere trainers ingezet.

Rapportage

Na een inspiratiesessie zullen wij op basis van onze bevindingen een rapportage opstellen. U krijgt een zodanig advies dat u direct ziet welke meerwaarde outputsturing voor uw organisatie kan hebben. Deze rapportage zullen wij, indien gewenst, persoonlijk toelichten.

Top