Duik dieper de materie in en deel je ervaringen omtrent outputsturing

Intervisie

Intervisie: duik dieper de materie in en deel uw ervaringen omtrent outputsturing.

Veel managers die kennis hebben gemaakt met outputsturing ervaren een praktische behoefte om te sparren met gelijkgestemden. Voor deze groep “outputmanagers” organiseren wij intervisiemomenten.

Dit zijn praktische sessies die u de gelegenheid geven om in klein verband te sparren met collega-managers en een consultant van de Output Academy.

Het nut van intervisie

Duik dieper de materie in en deel je ervaring, dat is de essentie. Leer van elkaars ervaringen en deel tips en tricks uit de dagelijkse praktijk. Krijg antwoord op prangende vragen en duiding op hoe jij outputsturing toepast.

Een intervisiesessie duurt maximaal 4 uur en wordt begeleid door een ervaren trainer. Deze senior trainer ondersteunt het gesprek en zorgt ervoor dat de gewenste uitkomsten van de intervisie ook daadwerkelijk worden bereikt. Daarnaast ontlast onze consultant u bij het organiseren van het intervisiemoment en biedt hij/zij expertkennis over outputmanagement en de toepassing ervan.

 Wat levert intervisie u op?

  • U ontwikkelt nieuwe kennis en krijgt extra handvatten om resultaatgericht te sturen.
  • U onderhoudt contact met gelijkgestemden en versterkt uw netwerk.
  • U krijgt antwoord op openstaande vragen en duiding op eventuele dilemma’s die u in de praktijk ervaart bij het toepassen van outputsturing.

Na afloop van de intervisie

  • Heeft het team kwalitatief verifieerbare resultaatafspraken geformuleerd
  • Staat het team eensgezind achter de gemaakte afspraken
  • Weet het team wat er moet gebeuren om de gewenste resultaten te behalen

Karakteristieken van intervisie

  • Begeleiding van een senior trainer.
  • Intake voorafgaand aan de intervisie-bijeenkomst.
  • Interactief en praktijkgericht.

De intervisiebijeenkomst staat open voor managers. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers eerder een training over outputsturing hebben gevolgd.

Maximaal 10 personen.
Om het maximale resultaat te bereiken zijn kleine groepen gewenst.

Rapportage

Na een sessie zullen wij op basis van onze bevindingen een rapportage opstellen. U krijgt een zodanig inzicht dat u weet welke meerwaarde de intervisie voor u en uw collega’s heeft gehad. Deze rapportage zullen wij, indien gewenst, persoonlijk toelichten.

Top