Maak op inspirerende wijze kennis met outputsturing. Woon een keynote lezing bij of organiseer er één.

Keynote lezingen over outputsturing

Maak op een inspirerende wijze kennis met outputsturing

De Output Academy verzorgt keynote lezingen voor organisaties en congressen. Een keynote lezing is een unieke manier om op een grote schaal outputsturing onder de aandacht te brengen. Veel van onze keynote lezingen worden gegeven door Han Looten, de auteur van Leidinggeven zonder Cijfers.

Inhoud van een keynote lezing

Tijdens een keynote lezing komen de volgende elementen naar voren:

  • Het verschil tussen input en output
  • Outputmanagement als leiderschapsstijl
  • De managementtrechter en de toepassing daarvan
  • De noodzaak van criteria
  • Taakmaturiteit
  • Tot waar je als manager mag sturen en waar je moet loslaten
  • Het aansturen van professionals en het belang van eigenaarschap

Een keynote lezing wordt altijd in samenspraak met onze klanten voorbereid.

Karakteristieken van een keynote lezing

  • Interactief: er wordt tijdens de keynote lezing afwisselend gewerkt met theorie en praktische oefeningen.
  • Geënt op de casuïstiek van de organisatie.
  • De deelnemers krijgen (indien gewenst) voorafgaand aan de keynote lezing een voorbereidende opdracht. De antwoorden worden tijdens de inspiratiesessie anoniem gebruikt.

Doelgroep

Keynote lezingen staan open voor grote groepen.

Duur van een keynote lezing

Afhankelijk van uw wensen duurt de keynote maximaal 2 uur. Indien gewenst is het mogelijk om na afloop van een keynote lezing workshops of vragenuurtjes te organiseren.

Omvang van de groep

Een keynote lezing kan worden georganiseerd voor grote groepen tot 300 man.

Rapportage

Na een keynote lezing zullen wij op basis van onze bevindingen een rapportage opstellen. U krijgt een zodanig advies dat u direct ziet welke meerwaarde outputsturing voor uw organisatie kan hebben. Deze rapportage zullen wij, indien gewenst, persoonlijk toelichten.

Top