Maatwerk oplossingen voor uw organisatie

Maatwerk

Maatwerk oplossingen voor uw organisatie

Maatwerk

by Marjolein Gernier - van Westen

Bent u op zoek naar een maatwerkoplossing omtrent outputsturing?

De Output Academy verzorgt verschillende maatwerk trajecten omtrent outputsturing. Zo kunnen wij onze opleidingen integreren in bestaande management development programma’s, bieden wij ondersteuning in het formuleren van jaarplannen of het ontwikkelen van strategie.

Management Development programma’s

Bij verschillende organisaties worden onze managementopleidingen geïntegreerd in  bestaande management development programma’s rondom onderwerpen zoals effectief leiderschap, change en zelfsturing. Ook organiseren wij management development programma’s met partners rondom deze thema’s.

Brussels Airport

Voor Brussels Airport verzorgen wij twee modules rondom het thema outputsturing als onderdeel van de organisatie haar management development programma voor nieuwe leidinggevenden. Elke module behelst één dag.

  • Module 1 staat in het teken van outputsturing. Deze module is gericht op het trainen van de deelnemers in het toepassen van outputsturing.
  • Module 2 staat in het teken van change. Hoe bereik je als manager bepaalde veranderingen binnen de organisatie op basis van een scherpe analyse en een onderbouwde interventiestrategie. Ook hier wordt outputsturing toegepast om de gewenste verandering te bereiken zonder weerstand en met medewerker betrokkenheid.

Avans Hogescholen

Jaarlijks organiseert Avans Hogescholen een MD programma voor haar adjunct-directeuren. In 2016 heeft de Output Academy samen met haar partner Lagerweij het volledige MD programma voor dat jaar vormgegeven. Het programma stond in teken van effectief leiderschap. Naast een tweedaagse intensieve masterclass over outputsturing kwamen er verschillende gerelateerde onderwerpen aanbod. Ook werd er als onderdeel van het programma een werkbezoek gebracht aan Artsen zonder Grenzen.

Top