Wordt een outputmaster!

Outputmaster

Wordt een outputmaster en ondersteun uw organisatie in het implementeren van outputsturing.

Bij de implementatie van outputsturing zijn er organisaties die behoefte hebben aan interne kennis en kunde omtrent outputsturing. Zodoende krijgt de Output Academy regelmatig de vraag om interne outputmasters op te leiden. Outputmasters zijn opgeleide medewerkers en managers die het output gedachtegoed zodanig in de vingers hebben dat zij in kunnen spelen op de output-gerelateerde vragen en behoeften in de organisatie. Binnen de organisatie treden outputmasters op als interne trainer, adviseur of outputmanager.

De Output Academy leidt outputmasters op voor verschillende klanten, waaronder de ING Bank, de Sociale Verzekeringsbank en de Gemeente Amsterdam.

Doelstelling

Het master certificeringstraject heeft een tweeledige doelstelling:

 1. Verankering van de output methode in de organisatie. Er wordt een zodanige interne capaciteit gecreëerd dat managers en werknemers, waar nodig, altijd op ondersteuning vanuit de organisatie kunnen rekenen.
 2. Het reduceren van de “out of pocket” kosten verbonden aan het inhuren van externen omtrent outputsturing.

Opzet

Het outputmaster programma is een intensief opleidingstraject. Het voltallige programma bestaat uit de volgende aspecten:

 1. Een persoonlijk interview en voorselectie.
 2. Een assessment.
 3. Drie dagen training.
 4. Een proeftuinperiode met begeleiding.
 5. Een officieel observatiemoment met feedback en rapportage.
 6. Certificering.

Er wordt verwacht van de aspirant outputmaster dat hij/zij tijdens het traject verschillende opdrachten vervult. Indien opdrachten niet worden afgerond of als onvoldoende kwalitatief worden beoordeeld dan kan een aspirant outputmaster worden afgewezen.

De opzet van het outputmaster programma is gebaseerd op onze kwaliteitsstandaarden en expertises. Daarnaast updaten wij het programma op basis van onze ervaringen van elk certificeringstraject.

Criteria

 • Outputmasters zijn alleen gecertificeerd voor het leveren van outputgerelateerde diensten binnen hun eigen bedrijf.
 • Er wordt van outputmasters verwacht dat zij hun kennis en kunde up to date houden.
 • Jaarlijks vindt er een hercertificering plaats.

De Output Academy behoudt zich ten alle tijden het recht om het certificaat in te trekken indien er niet aan de criteria voldaan wordt. Aspirant outputmasters kunnen worden afgewezen indien zij niet voldoen aan de kwalitatieve verwachtingen van het programma.

Het masterprogramma bereikt de volgende resultaten

 • Verankering van de gewenste verandering met interne kennis en kunde.
 • Structurele ondersteuning voor directie, managementteams en medewerkers.
 • Structurele interne capaciteit.
 • Besparing van kosten.

Dit programma is bedoeld voor changemakers binnen de organisatie. Voortrekkers die via outputsturing de organisatie naar nieuwe hoogten willen krijgen.

Het programma duurt een half jaar. Tijdens dit half jaar heeft de outputmaster in opleiding regelmatig contact met overige outputmasters en begeleiders van de Output Academy.

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 aspirant masters.

Top